Deze verklaring betreft website Zingenmetparkinson van Vereniging Mr P's Singers te Nijmegen

De vereniging Mr. P's singers is ingeschreven bij de KvK onder nummer 66795826. Adres: Dromedarisstraat 3, 6531 NS Nijmegen.

Via de website (zingenmetparkinson.nl) verstrekt u privacygevoelige gegevens.

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving eisen waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • we beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen;
 • het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 18-03 2018.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • U op de hoogte te kunnen houden van eventuele aanpassingen/ veranderingen aan het programma van Zingen met Parkinson op 25 april 2019;
 • Administratie en registratie bij binnenkomst op 25 april 2019;
 • Terugstorten van betalingen als u aangeeft toch niet te kunnen komen op 25 april 2019, ( tot tenminste drie weken voor die datum).

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u, als u zich aanmeldt voor deelname of voor een schenking/sponsoring, gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Het bestuur van vereniging de Mr P’s Singers zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan genoemd in de doeleinden van verwerking en verwijderen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn.

Inschrijvingsformulier Zingen met Parkinson 25 april 2019

Voor het betalen met IDeal gebruiken we een  payment service provider ( Mollie). Zie privacy Mollie. U bent consument, betaler.

Door ons worden de volgende gegevens verwerkt:

 • voorletters
 • achternaam
 • e-mailadres

Sponsoring

Voor het betalen met IDeal gebruiken we een  payment service provider ( Mollie). Zie privacy Mollie. U bent consument, betaler.

Bij de registratie als sponsor zullen we u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die u bij de registratie invult worden bewaard zolang het sponsorschap actief is.
Bij het aanvragen van een sponsorschap, vragen wij om de volgende gegevens:

 • voorletters en achternaam
 • e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het sturen van een bedankbrief
 • Communicatie over wensen/ voorwaarden sponsorschap

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij om de volgende gegevens:

 • voorletters en achternaam
 • e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact op te nemen zodat wij de vraag en/of opmerking kunnen behandelen.
Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, indien hiervoor geen toestemming is gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Zingenmetparkinson maakt alleen gebruik van zgn. functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. We gebruiken geen tracking cookies. Meer weten en tips betreffende cookies.

Sociale knoppen

De deelknoppen, opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen, blijven gedeactiveerd en geven geen persoonlijke gegevens tot je ze zelf inschakelt.

SOCIAL MEDIA

Wij hopen dat u onze pagina’s wilt delen. Als u kiest voor delen accepteert u de cookies die daarmee geplaatst worden. Ook door het bekijken van video’s op YouTube, accepteert u cookies. Hier vindt u de verschillende privacyverklaringen: Google+  Twitter  Pinterest  LinkedIn  Instagram  Facebook  YouTube

Embedded content

Op de site staan YouTube video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Zie YouTube privacybeleid . Wij hebben hier geen controle op.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Als er vragen zijn over onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website.